Central Administration

Town hall - Administration

Dept. I - Central Administration


namearea of responsibility 
phone
e-Mail
room-no. 
Martin Kalkowski
Büroleitung, Rechtsfragen, Bürgerberater, Ausbildungsleiter
06371/5 92 - 1 10
martin.kalkowski@ramstein.de
206
Birgit Holzhauserstellv. Büroleitung, Personalangelegenheiten, Versicherungswesen06371 / 592 - 114
birgit.holzhauser@ramstein.de
205
Stefan Weisenauer
Personalangelegenheiten
06371/5 92 - 1 12
stefan.weisenauer@ramstein.de
204
Tanja Schießer
Personalangelegenheiten, Versicherungswesen
06371/5 92 - 1 11
tanja.schiesser@ramstein.de
202
Sabrina HauckZeiterfassung, Bürgerstiftung06371 / 592 - 115
sabrina.hauck@ramstein.de
205
Isabelle Altherr
Zeiterfassung
06371/5 92 - 1 13
isabelle.altherr@ramstein.de
205
Wolfgang Weber
Wahlen, Statistik, Archivwesen, Beschaffungswesen
06371/5 92 - 4 06
wolfgang.weber@ramstein.de
409

Public Affairs

Stefan Layes
Public Affairs, Amtsblatt, Internet
06371/5 92 - 1 08
stefan.layes@ramstein.de
310 
Joshua SchirraPublic Affairs, Amtsblatt, Internet06371 / 592 - 107
joshua.schirra@ramstein.de
310

EDV

Benjamin Altschuck
EDV administration
06371 / 592 - 182
benjamin.altschuck@ramstein.de
407
Mario GerberEDV administration06371 / 592 - 482
mario.gerber@ramstein.de
407

Reception Center

Alexandra Jalda 
Auskunft, Vermittlung
06371 / 592 - 116
alexandra.jalda@ramstein.de
109
Christopher Großarth
Auskunft, Vermittlung 
06371 / 592 - 118
christopher.grossarth@ramstein.de
109a